Giuliana Carello Pereira – giulianacarello@hotmail.com